logo Strona szkoły O matematyce i nie tylko Napisz do mnie

 

 

 

Przygotuj się już dzisiaj!

Standard wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Uczeń:
 • Kategoria 5.1
  posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,
  zadanie_w1
 • Kategoria 5.2
  wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,
  zadanie_w2
 • Kategoria 5.3
  wykonuje obliczenia dotyczące:
  • długości,
  • powierzchni,
  • objętości,
  • wagi,
  • czasu,
  • temperatury,
  • pieniędzy,
   zadanie_w3
 • Kategoria 5.4
  planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,
  zadanie_w4
 • Kategoria 5.5
  wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:
  • liczb,
  • figur,
  • zjawisk,
  • przemian,
  • obiektów przyrodniczych,
  • elementów środowiska
  i stosuje je do rozwiązania problemu,
  zadanie_w5
 • Kategoria 5.6
  zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych, wynalazki_w6
 • Kategoria 5.7
  wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne, zadanie_w7
 • Kategoria 5.8
  rozumie potrzebę stosowania zasad:
  • higieny,
  • bezpieczeństwa,
  • zdrowego trybu życia,
  • oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,
  • postępowania w środowisku przyrodniczym.
   zadanie_w8

Odwiedziło nas już: uczniów.